Tên công ty đặt ở đây

Địa chỉ: Khu đô thị Water Front – Vĩnh Niệm – Lê Chân- Hải Phòng

Hotline: 0941.003.196

Email: bds.24hbds@gmail.com